wyposażenie kuchni sala jadalniana w restauracji bufet

Bemary mobilne wodne, jedno lub wielokomorowe


Bemar jezdny z szafką neutralną , trzykomorowy z kołami jezdnym i hamulcem, sterowany centralnie lub niezależnie, każda komora oddzielnie. Idealny do cateringu i dużych pomieszczeń wydawczych.

Pozostałe produkty:
kropka Bemary stałe